เห็ดจัดเป็นราชนิดหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทที่สําคัญต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น เป็นอาหาร เป็นสมุนไพรใช่รักษาโรค เห็ดราใน Class Basidiomycetes เป็นพวกที่มีวิวัฒนาการสูงสุด สมาชิกใน class นี้ได้แก่ พวกที่เรียกว่า เห็ด (mushroom) ซึ่งเห็ดและราเหมือนกันตรงที่ ต่างก็มีเส้นใย (hypha) แต่ต่างกันที่ เส้นใยของเห็ด มีการรวมกันเป็นกลุ่มก้อน ขนาดใหญ่เห็นได้ด้วยตาเปล่า และหยิบได้ด้วยมือ ที่เรียกว่าดอกเห็ด ซึ่งจะมีรูปร่างต่างๆ กันไป

จากการสำรวจพบเห็ดราทั้งหมด 2,817 ชนิด ในประเทศไทย โดยไบโอเทคพบทั้งหมด 449 ชนิด เห็ดราพบได้ในหลายสถานที่เช่น บนดิน บนขอนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ ต้นไม้ บนบ้านเรือน บนเห็ดด้วยกันเอง สามารถพบได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในตอนนี้ จะพาไปเรียนรู้เรื่องของเห็ดชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ประโยชน์ของเห็ด และการเพาะขยายพันธุ์เห็ดด้วยวิธีการง่ายๆ

 

Tags: , , , , ,