“ถ่าน” ไม้ชิ้นดำๆ ที่หลายคนรู้จักกันดี เพราะเป็นเชื้อเพลิง สำหรับหุงต้มอาหารในครัวเรือนมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่จริงๆ แล้ว ถ่านยังมีประโยชน์อีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่น ใช้ในกระบวนการกรองน้ำ หรือใช้ในการทำเกษตรกรรม ซึ่งปัจจุบัน ถ่านไม้ได้ถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ มากมาย

รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในตอนนี้ จะนำทุกท่านไปเรียนรู้ประโยชน์ต่างๆ ของถ่านไม้ ที่ผ่านการเผาด้วยความความร้อนสูง จนได้ถ่านไม้ที่ดีมีคุณภาพ ทั้งการนำคุณสมบัติในเรื่องการดูดซับกลิ่น และสารเคมีได้ดี มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือแม้แต่เศษถ่านที่เหลือจากการเผา ก็สามารถนำมาเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรได้ ด้วยคุณสมบัติพิเศษของถ่าน ที่มีรูพรุนเล็กๆ จำนวนมาก เมื่อนำไปผสมในดิน จึงสามารถช่วยดูดซับ และกักเก็บแร่ธาตุในดิน เพื่อเป็นการช่วยปรับสภาพดิน ให้ใช้ในเกษตรกรรมได้ดีอีกด้วย

 

Tags: , , , , , ,