น้ำหมักชีวภาพ ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช และปรับสมดุลธรรมชาติให้กับดิน เพื่อประโยชน์ของพืชที่เกษตรกรปลูก นอกจากนี้ยังมีการนำน้ำหมักชีวภาพ ไปใช้เพื่อการบำบัดน้ำเสีย เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม โดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำหมัก จะเข้าไปช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเสีย และปรับสภาพน้ำเสียให้กลับมาเป็นน้ำปกติ ที่สามารถปล่อยลงสู่แม่น้ำ ลำคลองได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการทำน้ำหมักเพื่อการบริโภค ซึ่งต้องมีการทำที่ถูกสุขลักษณะเท่านั้น ถึงจะสามารถบริโภคได้

ด้วยประโยชน์ที่มากมายขนาดนี้ของน้ำหมักชีวภาพ รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในตอนนี้ จะพาไปเรียนรู้เรื่องราว และประโยชน์ ที่ได้รับจากน้ำหมักชีวภาพนั้น มีมากมายทีเดียว ทั้งในเรื่องของเกษตรกรรม ที่สามารถใช้น้ำหมักชีวภาพ ในการทำการเกษตรได้ ทั้งกสิกรรม และปศุสัตว์ อีกทั้งยังสามารถช่วยในการบำบัด และรักษาสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในสภาวะปกติได้อีกด้วย รวมไปถึงการนำเสนอวิธีการ ในการทำน้ำหมักชีวภาพ เอาไว้ใช้เองอย่างง่าย ให้สามารถที่จะนำไปทำใช้เองได้อีกด้วย

นอกจากนี้ เรายังได้เห็นการทำน้ำหมัก เพื่อไปใช้ในการบริโภค ซึ่งในการทำน้ำหมักเพื่อการบริโภคนี้ จะต้องคำนึงถึงสุขลักษณะที่ดีเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคัดเลือกวัตถุดิบ ที่จะต้องเป็นวัตถุดิบ ที่สามารถรับประทานได้เป็นหลัก การคัดเลือกเชื้อบริสุทธิ์ ที่ต้องไม่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย แม้ว่าจะเป็นการเตรียมต้นเชื้ออย่างง่าย จากการทำผักดอง ก็ต้องทำอย่างระมัดระวัง ปลอดจุลินทรีย์ปนเปื้อน และกรรมวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อการบริโภค ที่ทุกขั้นตอนล้วนใส่ใจในเรื่องของสุขลักษณะที่ดีเป็นสำคัญในทุกๆ ขั้นตอน จึงจะออกมาเป็นน้ำหมักชีวภาพ ที่จะสามารถบริโภคได้จริงๆ นั่นเอง

 

Tags: , , , , , , ,