ด้วยความพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีชาติใดสามารถลอกเลียนแบบได้ “ข้าวหอมมะลิไทย” จึงกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของนานาประเทศ ในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวของตนให้มีความหอม และคุณภาพดีกว่า เพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งในตลาดข้าวพรีเมียม และนั่นทำให้นักวิจัยต้องเร่งค้นคว้าเจาะลึกลงไปถึงระดับยีนข้าว เพื่อค้นหากุญแจสำคัญที่จะช่วยปกป้องข้าวหอมมะลิไทย ให้ยังคงความเป็นหนึ่งในตลาดโลก

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,