การแปรรูปข้าวเพื่อการบริโภคในประเทศไทยนั้น เป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดและสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีอาหารคาวหวานหลายสำรับ ที่ใช้แป้งข้าวหรือผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าวเป็นวัตถุดิบ เมื่อเวลาผ่าน โลกปรับ วิถีชีวิตก็เปลี่ยน การดำเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน เน้นการอยู่ดีมีสุขมากขึ้น นอกจากความสะดวกสบายแล้ว “สุขภาพ” คือ อีกสิ่งที่คนในยุคนี้ให้ความสำคัญ การแปรรูปข้าวจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การกินเพื่อความอิ่มอร่อยเท่านั้น แต่มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดการบริโภคที่ดีกว่า นั่นคือ นอกจากอิ่ม อร่อย แล้ว ยังต้องปรุงง่าย ทานได้สะดวก มีความปลอดภัย และทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,