คณะผู้บริหารและพนักงาน สวทช. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 และร่วมพิธีเปิดประตูทางเข้าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยแห่งใหม่ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๗.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

 

Tags: , , , , , , , , ,