การเสวนาเรื่อง Customer Insight: ลูกค้าเราเป็นใคร สไตล์ไหนเทคโนโลยีบอกได้ วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุม CC-403 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ไม่ว่าโลกจะมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างไร เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถให้เราเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคได้ถูกต้องและลึกซึ้ง ดังนั้นการเรียนรู้จิตวิทยาผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งจำเป็น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ social media เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น นักการตลาดจึงต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้ยิน สิ่งที่ได้เห็น เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจริงๆ หรือไม่ หรือเป็นเพียงการเกาะกระแสเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคมตอนที่ 1/2


ตอนที่ 2/2

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,