กังหันลมแกนตั้งชนิดแอนเดเรียส เป็นกังหันลมที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า ทัดเทียมกับกังหันลมแกนนอนที่ใช้กันโดยทั่วไป แต่มีข้อด้อยคือ ไม่สามารถเริ่มต้นหมุนได้ด้วยตัวเอง หากไม่มีการขับให้หมุนในตอนต้น นักวิจัย สวทช. จึงได้แก้ปัญหานี้ โดยการออกแบบใบพัดที่แข็งแรง และมีน้ำหนักเบายิ่งขึ้น ร่วมกับการพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ไม่มีแรงต้านการหมุนที่เกิดจากแม่เหล็ก

ผลการทดสอบภาคสนามพบว่า กังหันลมแกนตั้งนี้สามารถเริ่มต้นหมุนได้ด้วยตัวเอง ที่ความเร็วลม 3.6 เมตรต่อวินาที มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 400 วัตต์ ที่ความเร็วลม 8 เมตรต่อวินาที ซึ่งในอนาคตสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อตอบสนองเป้าหมายในการสร้างกังหันลม ผลิตกระแสไฟฟ้า 3,002 เมกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ. 2579 ตามนโยบายพลังงานของรัฐบาล

 

Tags: , , , , , , , , , , ,