นักวิจัย สวทช. ร่วมกับ บริษัทตะวันบอตต์แอนด์แคน จำกัด พัฒนาเครื่องดื่มเวย์โปรตีนสูง ที่สามารถทนความร้อนสูงได้ โดยที่ไม่จับตัวเป็นก้อน ทำให้สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 6 เดือน โดยไม่จำเป็นต้องแช่เย็น อีกทั้งยังมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง ด้วยการใช้เครื่องรีทอร์ท หรือที่เรียกว่า หม้อฆ่าเชื้อแบบใช้ไอน้ำ ซึ่งหาได้ง่ายและลงทุนไม่สูงนัก

ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนที่พัฒนาขึ้นยังมีโปรตีนสูงถึง 26 – 30 กรัม ต่อ 350 มิลลิลิตร และยังได้มีการพัฒนารสชาติของเครื่องดื่ม ควบคู่กับการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ทำให้ได้เวย์โปรตีนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ และยังมีรสชาติที่อร่อย โดยล่าสุดนวัตกรรมนี้ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนเพิ่มเติม จากโครงการ “คูปองนวัตกรรม” ปี 2560 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อพัฒนาและลงทุนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , ,