จากโจทย์วิจัยของ บริษัทศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด ทีมนักวิจัย สวทช. ได้พัฒนากระบวนการสังเคราะห์สารคีเลต ของกรดอะมิโนกับแร่ธาตุ ที่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ในน้ำที่อุณหภูมิห้อง โดยใช้เทคโนโลยี Chelation ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง และผลผลิตสูง สามารถช่วยเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุ เพื่อนำส่งผ่านไปยังลำไส้เล็ก เพื่อดูดซึมได้เพิ่มขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับเกลือของแร่ธาตุสารคีเลตของกรดอะมิโนกับแร่ธาตุที่ได้นี้ สามารถใช้เป็นธาตุอาหารเสริมในคน สัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่ โค หมู หรือสัตว์เลี้ยง และใช้เป็นธาตุอาหารเสริมในปุ๋ยให้แก่พืช โดยสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบน้ำและแบบผงแห้ง ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน เทคโนโลยีนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ และเกษตรกรทั่วไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,