JibJib CUI เป็นแพลตฟอร์มระบบผู้ช่วยอัตโนมัติ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยี “พาที” แพลตฟอร์มรู้จำเสียงพูด ช่วยเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความ “อับดุล” แพลตฟอร์มสร้างแชตบอต ที่สามารถวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย ช่วยหาคำตอบและสร้างบทสนทนาโต้ตอบผู้ใช้งาน และ “วาจา” แพลตฟอร์มสังเคราะห์เสียง ที่สร้างเสียงสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ

จึงรองรับการสื่อสารได้ทั้งการพิมพ์สนทนา หรือสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย ให้บริการข้อมูลได้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถาม การจองขอรับบริการ หรือการพูดคุยทั่วไป สามารถประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติง เชื่อมต่อกับบริการต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บได้ง่าย การประยุกต์ใช้งานจิ๊บจิ๊บทำได้หลากหลาย เช่น เชื่อมต่อกับระบบควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ให้กลายเป็นบ้านอัจฉริยะ สั่งงานด้วยเสียง หรือนำไปใช้กับหุ่นยนต์บริการ ให้สื่อสารโต้ตอบกับมนุษย์ได้

 

Tags: , , , , , , , , , , ,