สวทช. ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ซีดส์ อโกรพัฒนาสายพันธุ์ “ปทุมมาพันธุ์ห้วยสำราญ” ด้วยเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นตามต้องการ ต้นพันธุ์สะอาด เพิ่มปริมาณได้เร็ว โดยสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ มีสีสันสดใส กลีบดอกหนา ปลายกลีบสีน้ำตาลเล็กน้อย ก้านช่อดอกแข็งแรง และแตกกอได้ดี เหมาะสำหรับเป็นไม้กระถาง และไม้ประดับแปลง

โดยที่มาของชื่อ “ห้วยสำราญ” มาจากชื่อของวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดอุดรธานี ที่ สวทช. ได้ถ่ายทอดความรู้การปลูกไม้ดอกชนิดนี้ เพื่อช่วยเสริมสร้างรายได้ในช่วงฤดูฝนจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการผลิตปทุมมาจำหน่าย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,