กิจกรรม “Easy Startup ฉบับขนมหวาน” วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ โถง ทาวเวอร์ C ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

Tags: , , , , , ,