กิจกรรม “Healthy living with Plant-based solutions” โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ SMS Corporation CO.,Ltd. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 – 15:30 น.จาก โถง ทาวเวอร์ C อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

 

Tags: , , , ,