กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ดำเนินโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ หรือ Big Rock สนับสนุน สวทช. โดย เนคเทค จัดทำโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน หรือ Coding at School Project เพื่อผลิตบอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Bright อีกทั้งยังมีการจัดประกวด Kru Kid Content

เนคเทค สวทช. ยังมุ่งขับเคลื่อน Kid Bright Community โดยร่วมมือกับ Maker 4 ภูมิภาคและเปิดกว้างให้นักประดิษฐ์ในทุกภาคส่วน และส่งเสริมให้เกิด scientific Toys Industry ในประเทศไทยได้ในอนาคต สวทช. ยังจัดทำโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม หรือ Fabrication Lab ภายใต้โครงการ BIG Rock สนับสนุนให้มี Fab Lab ในสถานศึกษา

โดย สวทช. ร่วมกับบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิตจำกัด และหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน Maker Faire Bangkok รวมทั้งจัดโครงการ Young maker contest ที่จะนำพาประเทศสู่ Maker Nation

ล่าสุด เนคเทค สวทช. ได้พัฒนา AI fo Thai แพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย อีกทั้งยังเปิดตัว Kid Bright AI Bot ชาติแรกของอาเซียนในงานรวมพลคน Kid Bright

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,