เศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ใช้น้อยแต่ได้มาก ใช้ซ้ำอย่างคุ้มค่า : Open house เปิดบ้าน สวทช. ตอนที่ 7

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดงานวิจัย และ เทคโนโลยี ที่น่าลงทุนในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกรับปรับใช้ไปต่อยอดธุรกิจ ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. NAC2021 สนใจงานวิจัย งานบริการต่างๆ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ opennstda@nstda.or.th หรือ โทร 02-5647000

#สวทช #NAC2021 #อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย #innovation #CircularEconomy
01.07 เศรษฐกิจหมุนเวียน คือ อะไร
06.07 สาธิตกระบวนการผลิตเซรามิคไม่ต้องเผาด้วย จีโอโพลิเมอร์

 

Tags: , , , , , , , , ,