ผลิตภัณฑ์หลักของ SCG อาทิ ปูนซีเมนต์ พลาสติก และกระดาษ ล้วนเกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์ ที่มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาร่วมด้วยทั้งสิ้น สวทช กับ SCG ได้มีความร่วมมือในด้านต่างๆ มากมาย ถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญมายาวนาน เพื่อสร้างให้เกิดการทำงานวิจัยแบบครบวงจร ที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรและของสังคมได้

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,