• ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ฝ่าวิกฤตจราจรด้วยไอที

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ฝ่าวิกฤตจราจรด้วยไอที

  ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในปัจจุบัน มีอยู่หลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการที่ประชาชนต้องเดินทางพร้อมๆ กัน ในช่วงเวลาเร่งด่วน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุจราจร เหตุเพลิงไหม้ การปิดการจราจร หรือช่วงเทศกาลที่หยุดยาวซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ จะส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เสียเวลาในการเดินทาง

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน สารรักษาสภาพน้ำยางพาราสด

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน สารรักษาสภาพน้ำยางพาราสด

  โดยทั่วไปน้ำยางสดที่ออกมาจากต้นยางจะคงสภาพความเป็นน้ำยางได้ไม่นาน เพื่อป้องกันการสูญเสียสภาพของน้ำยางสด จึงต้องเติมสารเคมีบางชนิดลงไปเพื่อเก็บรักษาน้ำยางให้คงสภาพเป็นของเหลว ซึ่งสารเคมีที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำยางเรียกว่า สารรักษาสภาพน้ำยาง เช่น แอมโมเนีย ซึ่งเป็นสารเคมีใกล้ตัวที่นิยมใช้ แต่ก่อผลเสียกับผู้ใช้งานเนื่องจากแอมโมเนียเป็นสารระเหยง่าย และมีกลิ่นฉุนรุนแรง

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน มหัศจรรย์เส้นใย จากพลาสติกรีไซเคิล

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน มหัศจรรย์เส้นใย จากพลาสติกรีไซเคิล

  ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของพลาสติก คือ มีน้ำหนักเบา สะดวกในการถือหิ้ว และการขนส่ง ตลอดจนมีความทนทาน อยู่ได้เป็นเวลานาน แต่คำถามคือ พลาสติกเหล่านั้น ผลิตมาจากอะไร และใช้เสร็จแล้ว จะจัดการอย่างไร ที่จะไม่ก่อให้เกิด มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีพลาสติกอะไรอื่น ที่เป็นทางเลือก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน NPV ไวรัสกำจัดศัตรูพืช

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน NPV ไวรัสกำจัดศัตรูพืช

  ไวรัสกำจัดแมลงศัตรูพืชที่สกัดจากซากหนอนที่ตายแล้ว สามารถนำมาผลิตไวรัสกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ รวมทั้งยังมีความปลอดภัยสูงกว่าการใช้สารเคมี มีต้นทุนต่ำและไม่เกิดการดื้อยาอีกด้วย โดยจะพาท่านไปพบกับ โรงงานต้นแบบผลิตไวรัสกำจัดศัตรูพืช และอาจารย์อุทัย เกตุนุติ ผู้เชี่ยวชาญจาก ไบโอเทค ผู้เริ่มนำไวรัส NPV มาใช้

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ระบบเตือนภัย แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ระบบเตือนภัย แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

  จ.แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีลักษณะภูมิประเทศอุดมไปด้วยป่าเขา และพื้นที่ลาดชันจำนวนมากดังนั้นทาง จ.แม่ฮ่องสอน จึงมีความต้องการระบบเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลลหลาก เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าว มีการเตรียมพร้อมและอพยพ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในหลายๆกรณี การวัดปริมาณน้ำฝนที่ชุมชน อาจไม่สามารถบอกได้ว่ากำลังจะเกิดอุบัติภัยขึ้น

  continue reading »