จากความมุ่งมั่นในการยกระดับสินค้าประเภทเวชภัณท์ของไทย ให้มีความแข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก นำมาสู่ความร่วมมือในการวิจัย และพัฒนาโครงการวิจัยเมือกของหอยเป๋าฮื้อ (Abalone) ระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. และ Phuket Abalone Group ที่มีเป้าหมายในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,