มุมมองของดร.ชาตรี หอมวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโกลบอล สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด ต่อบทบาทของ สวทช. ในการเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเป็นองค์ความรู้ หรือโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อบริษัทที่ดำเนินการ ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,