ปัญหาสำคัญของการไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง ก็คือ การอยู่ในสภาวะที่จำเป็นจะต้องไปซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะมีราคาสูงแล้ว ยังพบว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจะไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ และจะกลายเป็นผู้ตามเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยภารกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนำวัสดุกราฟีนไปใส่ในหมึกนำไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำไฟฟ้า จาก สวทช. ไปสู่ผู้ประกอบการ ทำให้บริษัทอินโนฟิน จำกัด สามารถพึ่งพาตนเองได้ และนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการนำกราฟีนไปเพิ่มประสิทธิภาพในวัสดุชนิดอื่นๆ ต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,