การสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม CC-301 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การสัมมนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง เป็นสัมมนาที่เป็นการแนะนำเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สเปรย์และโลชั่นป้องกันยุง ครีมกันแดดป้องกันยุง สิ่งทอป้องกันยุง สเปรย์อเนกประสงค์ป้องกันยุงโลชั่นป้องกันยุงไร้กลิ่นให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจจะรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง และกลุ่มผู้ขายสารเคมีต่างๆ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง และนักวิจัย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแรงผลักดันในการพัฒนาคุณภาพของเทคโนโลยีป้องกันยุงตอนที่ 1/7

ตอนที่ 2/7

ตอนที่ 3/7

ตอนที่ 4/7

ตอนที่ 5/7

ตอนที่ 6/7

ตอนที่ 7/7

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,