สวทช. ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วิจัยและพัฒนา “อินโนแซค” ยีสต์สายพันธุ์ทนร้อน ที่สามารถสร้างเอนไซม์ย่อยแป้งที่ผิวเซลล์ โดยไม่ต้องใช้สารเหนี่ยวนำ สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลแบบขั้นตอนเดียวที่อุณหภูมิสูง

ยีสต์อินโนแซคสามารถให้ผลผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับยีสต์สายพันธุ์ทางการค้า ที่มีขายในท้องตลาดทั่วไป และยังช่วยลดการใช้เอนไซม์ทางการค้า ในกระบวนการหมักแบบปกติได้สูงสุดถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น จึงช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งระยะเวลาและพลังงาน ในระบบหล่อเย็นลงได้มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์

 

Tags: , , , , , , , , , , ,