นักวิจัย สวทช. และโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค ประสบความสำเร็จในการพัฒนากระบวนการผลิตมวลเซลล์ของจุลินทรีย์กินได้ ในระดับโรงงานต้นแบบ สำหรับใช้เป็นแหล่ง “มัยคอโปรตีน” ที่มีคุณภาพ มีโปรตีนสูง มีกรดอะมิโนจำเป็นครบทุกตัว ไม่มีคอเลสเตอรอล มีไขมันอิ่มตัวต่ำ อุดมด้วยไฟเบอร์ วิตามิน บีตากลูแคน ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน นอกจากคุณค่าทางโภชนาการ ยังนำมาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่ให้เนื้อสัมผัสคล้ายเนื้อสัตว์

สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ได้หลากหลายเมนู เช่น เบอร์เกอร์ น้ำพริกอ่อง ปัจจุบัน สวทช. มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ต่อยอดพัฒนาการผลิตในระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งวิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่าโปรตีนทางเลือกสู่ผลิตภัณฑ์ “เนื้อบดมัยคอโปรตีน” และ “ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป” ออกสู่ตลาด เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพของประเทศ และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต โดยใช้เทคโนโลยีของประเทศ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,