• My Act – แอปพลิเคชั่นตรวจวัดกิจกรรมส่วนบุคคลอัตโนมัติ

  My Act – แอปพลิเคชั่นตรวจวัดกิจกรรมส่วนบุคคลอัตโนมัติ

  My Act เป็นโปรแกรมสำหรับใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ทำหน้าที่ในการช่วยตรวจสอบกิจกรรมประจำวัน ตามระดับความหนักเบา มีการจัดแยกประเภทกิจกรรม ได้แก่ นอน นั่ง เดิน และวิ่ง หรือการออกกำลังกายโดยการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลในการแปลงประเภทกิจกรรมเป็นพลังงานแคลอรี

  continue reading »

   
   
 • ระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

  ระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

  โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยได้มีการเฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุการณ์ หรือมีการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว และสามารถระบุพื้นที่เสี่ยงได้อย่างชัดเจน สามารถรับมือ วางแผนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีเมื่อมีสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้น

  continue reading »

   
   
 • ก่อนจะมาเป็นหนังสือ ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์

  ก่อนจะมาเป็นหนังสือ ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์

  คุณจุมพล เหมะคีรินทร์ ที่ปรึกษา ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช. ผู้สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูล มาเล่าเรื่องราวก่อนจะมาเป็นหนังสือ “ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : ไขปริศนา 100 ข่าวสิ่งแปลกที่ชาวบ้านพากันกราบไหว้ขอหวย” ในการสัมมนาเรื่อง มองความเชื่อ ผ่านศรัทธาและความจริง

  continue reading »

   
   
 • เก่งได้…ไร้ขีดจำกัด (PUSH THE LIMIT)

  เก่งได้…ไร้ขีดจำกัด (PUSH THE LIMIT)

  ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ เจ้าของผลงานหนังสือขายดีอันดับ 1 “PUSH THE LIMIT….เก่งได้ ไร้ขีดจำกัด” นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จะบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์จากชีวิตนักเรียนต่างจังหวัด ผ่านชีวิตนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ สู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับโลก

  continue reading »

   
   
 • พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ๒๕๕๗

  พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ๒๕๕๗

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ ในงานประชุมประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  continue reading »