• พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ชุดตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร VIP Safe PLUS+++

  พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ชุดตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร VIP Safe PLUS+++

  นักวิจัย สวทช. พัฒนาชุดตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร VIP Safe PLUS+++ ที่มีความจำเพาะต่อเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดโรคในกลุ่มของอาหารเป็นพิษ โดยได้มีการนำ เทคนิคแลมป์ เทคโนโลยีการผลิตขั้วไฟฟ้ากราฟีนด้วยการพิมพ์สกรีน และเทคโนโลยีตรวจวัดด้วยเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า มาพัฒนาเป็นชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็ว ขนาดพกพา

   
 • พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ขยายกำลังการผลิต H-FAME เตรียมทดสอบในรถยนต์

  พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ขยายกำลังการผลิต H-FAME เตรียมทดสอบในรถยนต์

  เอ็มเทค สวทช. ร่วมมือกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้การสนับสนุนของ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินโครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วน การใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โดยล่าสุดมีการต่อยอดเทคโนโลยี เฮช-เฟม (H-FAME) จากโครงการร่วมวิจัย ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อผลิตในระดับโรงงานสาธิตได้สำเร็จในประเทศ

   
 • BCG Economy

  BCG Economy

  การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

   
 • มาวิน

  มาวิน

  เรื่องราวของมาวิน ชายหนุ่มคนหนึ่งที่กลัวการไปหาหมอฟัน แต่มาวินปวดฟันจนทนไม่ไหว พอได้ไปหาหมอฟัน ความกลัวของเขาก็หายไป เพราะเขาได้รู้จักกับเครื่องเดนตี้สแกน 2.0 เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน 3 มิติ ที่ทำให้การทำฟันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป